Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

1% Twojego podatku - 100 % naszych możliwości

1% podatku - 100% możliwości


Przekaż 1 % białostockim harcerzom!

KROK 1: W rubrykę dotyczącą numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego wpisujemy

KRS 0000271846

 KROK 2: a następnie w kolejną rubrykę pod nazwą CEL SZCZEGÓŁOWY 1%

Hufiec ZHP Białystok

Przekazane środki wykorzystamy w następujący sposób:

1. Powstaną kolejne nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego; w ramach programu wychowawczego ZHP , rozwijać będziemy idee pracy nad sobą, braterstwa i służby Polsce i bliźnim.
2. Sfinansujemy kształcenie instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch, to na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania.
3. Rozwijać będziemy harcerskie specjalności które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody.
4. Wesprzemy działania wychowawcze dla drużyn i środowisk harcerskich
5. Dofinansujemy działania służące zachowaniu dziedzictwa harcerskiego i narodowego, między innymi działalność wydawniczą.
6. Dofinansujemy harcerzom obozy i zimowiska.

Dzięki Państwa wsparciu możemy zrobić jeszcze więcej!
Dziękujemy! Czuwaj!

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca