Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Odznaka kadry programowej

Odznakę kadry programowej w naszym hufcu posiadają:

 

1. hm. Marta Wyszkowska ZOKP/23/2016 
2. phm. Aleksandra Fuchs SOKP/71/2018
3. phm. Paulina Bakier BOKP/3/2015
4. phm. Adam Wnorowski BOKP/4/2015
5. phm. Justyna Bielska BOKP/5/2015
6. phm. Joanna Wacewicz SOKP/70/2018
7. phm. Magdalena Wróblewska BOKP/8/2016
8. hm. Magdalena Kropiwnicka BOKP/9/2016
9. phm. Kacper Jankowski BOKP/10/2016
10. phm. Joanna Falkowska BOKP/11/2016
11. phm. Wioleta Tarasiewicz BOKP/12/2017
12. phm. Magdalena Zimińska BOKP/13/2018

13. phm. Grzegorz Skonieczny SOKP/14/2018

14. phm. Natalia Kwiatkowska BOKP/14/2019

 

Warunkiem przyznania BOKP ZHP jest:

- posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza
- ukończenie szkolenia dla kadry programowej hufca
- udział w pracach namiestnictwa, referatu lub innego zespołu programowego na poziomie hufca lub chorągwi
- opracowanie opublikowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowych.

Wniosek znajdziesz TUTAJ

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca