Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Działalność

Dlaczego "Flow"?
Z wikipedi: Flow - Przepływ (inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) – pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej i psychologii motywacji. Twórcą koncepcji jest Mihály Csíkszentmihályi, według którego flow to stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności.
W takim stanie flow chcemy, aby byli uczestnicy naszych warsztatów, kursów. Aby czuli, że to co robią jest wspaniałe, potrzebne i rozwijające dla ich podopiecznych, ale i dla nich samych :) Też abyśmy podsumowując np. kurs przewodnikowski czuli satysfakcję z wykonania dobrej roboty, przygotowania kolejnych instruktorów ZHP. 
Zapewne jeszcze nie raz inaczej to określimy, ale najlepiej po prostu poczuć to FLOW…

Podstawą naszych działań są dokumenty ZHP związane z kształceniem, znajduję się na stronie:

http://dokumenty.zhp.pl/257_strona_glowna-x._praca_z_kadra

 

Nasza praca koncentruje sią na wymienionych obszarach:

 1. Kursy drużynowych
 2. Kursy przewodnikowskie
 3. Kursy zastępowych
 4. Kręgi instruktorskie
 5. Szczepy
 6. Opiekunowie prób (przy współpracy z KSI)

 

Współpraca z ZKK

Współpracownikiem zespołu może zostać każdy chętny instruktor posiadający wiedzę, umiejętności, którymi chce się dzielić z innymi członkami hufca. Współpraca polega m.in. na:
- prowadzeniu zajęć, warsztatów
- współorganizacji warsztatów i kursów
- poradnictwie, tworzeniu i udostępnianiu artykułów, materiałów, poradników

Przygotowaliśmy kartę współpracownika do wypełnienia. Pozwoli nam ona zebrać potrzebne informacje w jednym miejscu, co też może się przydać przy składaniu wniosku na OKK.

 

Członkostwo w ZKK

Aby być członkiem ZKK trzeba:
- być instruktorem
- współorganizować minimum jedną inicjatywę kształceniową w hufcu
- 2 razy przygotować konspekty i prowadzić zajęcia na kursach/warsztatach (różne tematy) i mieć je zaopiniowane przez instruktora z OKK
Po spełnieniu tych warunków zespół podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu nowego członka.

 

Opiniowanie zajęć

Aby ujednolicić sposób w jaki opiniujemy zajęcia przygotowaliśmy arkusz obserwacji prowadzącego zajęć. Jest w nim wiele punktów, które podczas zajęć sprawdzimy, aby przedstawić jak najbardziej rzetelną opinię o prowadzącym i jego zajęciach. Dla instruktora pomoże to szlifować umiejętności kształceniowca, co może skutkować co raz lepszymi zajęciami. Warto zapoznać się z arkuszem przed zajęciami, aby sprawdzić czy jest się dobrze przygotowanym.

 

Prowadzenie zajęć

Zastęp zastępowych nie wie jak przygotować plany pracy zastępów? Kadra szczepu nie radzi sobie z ciągiem wychowawczym lub chce przygotować kurs zastępowych? Sam nie potrafisz się za to zabrać? Służymy pomocą! Jeśli chcecie zorganizować warsztaty kształceniowe w swoim środowisku chętnie w tym pomożemy. Napisz na zkk@bialystok.zhp.pl lub do szefowej ZKK, a ustalimy szczegóły współpracy.

 

Kontakt: zkk@bialystok.zhp.pl

 

 

PLAN PRACY 2016/2017

 

SPRAWOZDANIE 2015/2016

 

PLAN PRACY 2015/2016

Analiza

 • Od lutego 2015 roku szefową ZKK jest hm. Magdalena Kropiwnicka. Od tego czasu zespół na nowo buduje swoje założenia organizacyjne i programowe. Przyjęliśmy nazwę „Flow”.
 • Udało nam się opracować plan na nowy rok oraz kierunki działania w hufcu, które dokładnie zostaną opracowane w strategii kształcenia na kolejną kadencję z nową komendą wybraną na zjeździe hufca.
 • Nasza praca koncentrować się będzie na wymienionych obszarach:
 1. Kursy drużynowych
 2. Kursy przewodnikowskie
 3. Kursy zastępowych
 4. Kręgi instruktorskie
 5. Szczepy
 6. Opiekunowie prób (przy współpracy z KSI)
 • Planujemy również podjąć działania w kierunku przygotowywania kolejnych kształceniowców i zachęcenia instruktorów do zdobywania Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej.
 • Zespół posiada swój profil na Facebook’u https://www.facebook.com/zkkbialystok. Udostępniane są na nim aktualności dotyczące kształcenia w hufcu.

Skład

 • Nowy rok rozpoczęliśmy w składzie czteroosobowym. W rozkazie L9/2015 z dnia 29.09.2015r. z funkcji członka ZKK zwolniona została pwd. Ewelina Baranowska.
 • Postanowiliśmy zrobić nabór do zespołu by zwiększyć jego skład. W tym celu zorganizowaliśmy spotkanie 16.09.2015 dla osób które chciałyby zająć się kształceniem. Na spotkaniu pojawiło się 9 osób. W tej sprawie odezwali się też inni instruktorzy. W tej chwili wszyscy chętni zostali współpracownikami.
 • Współpracownicy wspomagają zespół w organizowaniu kursów, warsztatów, prowadzeniu zajęć oraz w poradnictwie (np. tworzenie materiałów).
 • Aby zostać członkiem ZKK należy być instruktorem, współorganizować z nami chociaż jedna inicjatywę oraz poprowadzić zajęcia o dwóch różnych tematach i mieć je pozytywnie zaopiniowane przez członka ZKK. Decyzję o członkostwie podejmuje cały zespół.

 

 

Założenia 2015/2016

Lp.

Cele

Zamierzenia

1

Przygotowanie do funkcji przyszłych drużynowych

Odbędą się kursy drużynowych z każdej metodyki

2

Przygotowanie wędrowników do bycia instruktorami

Odbędzie się kurs przewodnikowski

3

Pozyskanie nowych członków i współpracowników zespołu

Zespół będzie miał min. 3 nowych członków

4

Zmotywowanie kadry szkoleniowej hufca do zdobywania OKK

W hufcu będzie 5 kolejnych OKK

5

Dbanie o rozwój i szkolenie członków HZKK

Członkowie zespołu wezmą udział w co najmniej dwóch szkoleniach

6

Opracowanie strategii kształcenia w hufcu na 4 lata

Zespół będzie miał wizję na kolejne lata działalności

 

 Harmonogram

Termin

Opis

Miejsce

Odpowiedzialny

16.09.2015

Pierwsze spotkanie – spotkanie dla chętnych osób chcących zająć się kształceniem w hufcu

Białystok ul. Lipowa 12

hm. Magdalena Kropiwnicka

23.09.2015

Brązowe sznury – warsztaty o organizowaniu kursów zastępowych

Białystok ul. Lipowa 12

phm. Ewelina Baranowska

9-11.10.2015

Startówka – wyjazd instruktorski kadry hufca

Kazimierz Dolny

hm. Magdalena Kropiwnicka

2-4.10.2015

Kurs przewodnikowski I biwak – kurs dla przyszłych instruktorów

Białystok

hm. Maciej  Szczęsny

23-25.10.2015

Kurs przewodnikowski II biwak

6-8.11.2015

Kurs przewodnikowski III biwak

Listopad/

Grudzień

2015

Energetyczna bomba metodyczna – zuchowa – warsztaty metodyczne

Białystok

przy współpracy z namiestnictwami (osoby wybrane przez namiestnictwa)

Energetyczna bomba metodyczna – harcerska – warsztaty metodyczne

Białystok

Energetyczna bomba metodyczna – starszoharcerska – warsztaty metodyczne

Białystok

Energetyczna bomba metodyczna – wędrownicza – warsztaty metodyczne

Białystok

1-5.02.2016

Kursy drużynowych „Wszystko gra!”- kursy wszystkich metodyk

Białystok

hm. Magdalena Kropiwnicka

03/04.2016

Warsztaty z pozyskiwania środków – pozyskiwanie środków na pracę śródroczną, HAZ i HAL

Białystok

pwd. Ewa Grabek

22-24.04.2016

 

Kurs przewodnikowski „Obierz kierunek” biwak I

Góra

hm. Maciej Szczęsny,
pwd. Jakub Giegiel

10.05.2016

Spotkanie dla chętnych osób chcących zająć się kształceniem w hufcu

Białystok

hm. Magdalena Kropiwnicka

25-29.05.2016

Kurs przewodnikowski „Obierz kierunek” biwak II

Góra

hm. Maciej Szczęsny,
pwd. Jakub Giegiel

25-29.05.2016

Kursy drużynowych „Obierz kierunek” - kursy wszystkich metodyk

Góra

hm. Magdalena Kropiwnicka,
pwd. Ewa Grabek

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Wypozyczalnia sprzetu

Poradniki

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca