Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kapelan hufca

ks. pwd. Piotr Boguta - ur. 06.09.1987r. Ksiądz Piotr od roku 2007 związany był z Kręgiem Instruktorów Harcerskich im. bł. Jana Pawła II przy AWSD, z którym brał czynny udział w inicjatywach duszpasterskich takich jak Betlejemskie Światło Pokoju, wieczór wigilijny hufca, harcerskie Msze Święte. Pisał pracę magisterską na temat "Wychowanie religijne w harcerstwie na przykładzie Archidiecezji Białostockiej". Od roku 2016 posługuje w Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku na Nowym Mieście. Zawołanie prymicyjne ksiedza Piotra glosi:

"Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz bym głosił Ewangelię, i to nie przez mądre wywody, aby nie został umniejszony krzyż Chrystusa" [1 Kor 1,17]

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Wypozyczalnia sprzetu

Poradniki

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca