Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Szczepy

1 SzDW im. gen. Mariusza Zaruskiego - komendantka: pwd. Dominika Milewska www www

3 SzDHiZ "Słońce" - komendantka: phm. Aleksandra Michniewicz www

4 SzDHiZ "Azurian"komendant: hm. Jakub Wilczyński www

7 SzDHiZ "Aurelius" - komendant: hm. Mateusz Kowalczyk www

8 SDS "Szemkel" - komendantka: phm. Katarzyna Pytel www

9 SzDHiZ "Ascendit" - komendantka: phm. Magdalena Kozłowska

15 SzDHiZ "Płomień" - komendantka: hm. Emilia Płoszczuk

29 SzDHiZ "Pomarańczarnia" - komendantka: phm. Natalia Gutowska www

31 SzDHiZ im. Władysława Raginisa - komendant: pwd. Magda Mazur

33 BSDHiZ "Jagiellonowie" - komendantka: phm. Justyna Pskowska www

45 SzDHiZ "Confortare" im. Żołnierzy Wyklętych - komendantka: phm. Aleksandra Gajewska

48 SzDHiZ "Xin fi ni ti" - komendantka: phm. Martyna Giegiel www

50 SzDHiZ "Nika" im. św. Jerzego - komendant: phm. Aleksandra Bazyluk

57 SDB "AMŻINUSZ" - komendant: phm. Kamil Dermiaha

77 SzDHiZ im. Janusza Korczaka - komendantka: phm. Gabriela Siemienkowicz

121 SzDHiZ "Knieja" - komendant: phm. Kamil Żukowski

SzDHiZ "Tumult" - komendantka: phm. Kamila Wojciechowska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca