Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Szczepy

1 SzDW im. gen. Mariusza Zaruskiego - komendantka: phm. Anna Popowska www www

3 SzDHiZ "Słońce" - komendant: phm. Aleksandra Michniewicz www

4 SzDHiZ "Azurian"komendant: phm. Jakub Wilczyński www

7 SzDHiZ "Aurelius" - komendant: phm. Maciej Andrzejczuk www

8 SDS "Szemkel" - komendant: phm. Katarzyna Pytel www

9 SzDHiZ "Ascendit" - komendantka: phm. Magdalena Zimińska

15 SzDHiZ "Płomień" - komendant: phm. Emilia Płoszczuk

29 SzDHiZ "Pomarańczarnia" - komendantka: phm. Natalia Gutowska www

31 SzDHiZ im. Władysława Raginisa - komendant: phm. Joanna Wyszkowska 

33 BSDHiZ "Jagiellonowie" - komendantka: phm. Weronika Zaleska www

45 SzDHiZ "Confortare" im. Żołnierzy Wyklętych - komendant: phm. Krzysztof Gan

48 SzDHiZ "Xin fi ni ti" - komendantka: phm. Anna Bondar www

50 SzDHiZ "Nika" im. św. Jerzego - komendant: phm. Piotr Giegiel

77 SzDHiZ - komendantka: phm. Agnieszka Bujnarowska

121 SzDHiZ "Knieja" - komendant: phm. Mateusz Czołomiej

SzDHiZ "Tumult" - komendantka: phm. Mariola Roksana Wiśniewska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca