Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kluby specjalnościowe

Klub ratowniczo - medyczny  - hm. Marek Trzeciak

Klub łącznościowy ŻUBR SP4ZHX - phm. Adam Wnorowski (www) Termin spotkań: środa 17.00 Miejsce spotkań: Szkoła Podstawowa nr 50, kontakt: sp4zhx@zhp.net.pl

Klub ratowniczy "Kryzys" - pwd. Paweł Krajewski

Klub puszczański - pwd. Mateusz Bondar

Klub łącznościowy SP4ZHP - pwd. Patrycja Święcka

HKR "Asy" - pwd. Aleksandra Czarkowska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca