Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kluby specjalnościowe

Klub ratowniczo - medyczny  - hm. Marek Trzeciak

Klub ratowniczy "Kryzys" - phm. Paweł Krajewski

Klub puszczański - pwd. Mateusz Bondar

HKR "Asy" - pwd. Rafał Paluchiewicz

Harcerski Klub Wodny "Biały Szkwał" - pwd. Jakub Matuk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca