Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Udostępnianie informacji

ZAMIESZCZANIE POSTÓW NA STRONIE HUFCA

Aby informacja o organizowanym przedsięwzięciu znalazła się na stronie hufca należy wysłać maila ze zredagowanym tekstem co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem umieszczenia na stronie na adres zpi@bialystok.zhp.pl. Jeżeli post ma ukazać się konkretnego dnia, prosimy o zamieszczenie tego w treści maila. W innych przypadkach o dniu zamieszczenia zdecyduje administrator, a post ukaże się napóźniej 7 dni od otrzymania maila. 

Wszystkie plikie tekstowe (np. regulaminy) do zamieszczenia na stronie powinny być zapisane w pliku .pdf lub .pdf i .doc. Grafika do zamieszczenia w nagłówku nie powinna zawierać tekstów, które mogą zostać ucięte lub zmodyfikowane. Grafiki do zamieszczenia w treści posta powinny mieć szerokość min. 600 pikseli. 

ZAMIESZCZANIE POSTÓW NA FACEBOOKU HUFCA

Hufiec ZHP Białystok dysponuje grupą dla harcerzy i instruktorów oraz stroną na portalu facebook.com. 

Na stronie zamieszczamy:

  • relacje z wydarzeń
  • zaproszenia na najważniejsze wydarzenia hufca
  • relacje z życia hufca i środowisk
  • rezultaty naszej pracy

Na grupie zamieszczamy:

  • wszelkie posty informacyjne
  • ogłoszenia
  • informacje skierowane bezpośrednio do harcerzy i instruktorów

Aby informacja została dodana na stronie na facebook'u należy wykonać te same kroki jak w przypadku zamieszczenia informacji na stronie internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do wyboru informacji, które ukażą się na stronie zgodnie z charakterem posta i podziałem zamieszczonym wyżej. 

Informacje na grupie może dodawać każdy członek należący do grupy. 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca