Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Składki

Uchwała nr 60/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 22 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na 2021r. , a także zasad udzielania ulg i zwolnień...

wskazuję, że składki członkowskie do HUFCÓW należy przekazywać kwartalnie do 20. dnia pierwszego miesiąca kwartału. Dlatego... 

  • I kwartał należy opłacić do 20 stycznia
  • II kwartał należy opłacić do 20 kwietnia
  • III kwartał należy opłacić do 20 lipca
  • IV kwartał należy opłacić do 20 października

 

Składki w roku 2021 wynoszą 10 ZŁ MIESIĘCZNIE!

 

HARCERZE obowiązani są wpłacać składki członkowskie do SWOICH DRUŻYNOWYCH do 20 dnia pierwszego miesiąca!

DRUŻYNOWI nastepnie mają czas od 20 do 30/31 dnia miesiąca, aby zaktualizować dane w TiPi. 

Pierwszego dnia drugiego miesiąca jest generowana lista składek jednostek na e-hufcu. 

Do 5 dnia drugiego miesiąca należy wysłać przelew na konto hufca za swoją jednostkę.

 

INSTRUKTORZY mogą je opłacać przelewem na numer konta - BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca