Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kursy zastępowych


Oddajemy do waszej dyspozycji standard kursu zastępowych opracowany przez nasz zespół. Powstał on w celu wsparcia organizatorów kursów zastępowych oraz wprowadzeniu ujednolicenia kształcenia zastępowych w naszym hufcu. 

 

Standard Kursu Zastępowych

 

Pamiętajcie, że standard nie jest tożsamy z programem kursu ani jego harmonogramem. Każdorazowo komenda kursu musi podjąć decyzję, jakie cele przed sobą stawia (zarówno wynikające wprost z roli zastępowego, jak i specyficzne dla danego środowiska) i według nich zaplanować kurs. Dopiero mając wizję kursu, warto zweryfikować, czy jest ona zgodna ze standardem i ewentualnie nanieść odpowiednie poprawki.

 

Organizatorom kursów przypominamy:

- plan kursu należy wysłać 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem na adres zkk@bialystok.zhp.pl

- po zakończeniu kursu należy na powyższy adres wysłać listę osób, które kurs ukończyły oraz ewaluację kursu

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca