Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zuchowe

Skład:

  • phm. Karolina Kałęka - namiestniczka
  • pwd. Magda Mazur
  • phm. Gabriela Siemienkowicz
  • pwd. Magdalena Cieśluk
  • pwd. Sandra Gornia
  • pwd. Gabriela Jasiuk
  • pwd. Kinga Gołąbiewska

Strona namiestnictwa zuchowego "CZUJesz to?": zuchy.bialystok.zhp.pl

Cele namiestnictwa zuchowego:
- integracja środowisk zuchowych,
- organizacja przedsięwzięć programowych dla gromad zuchowych,
- podnoszenie kwalifikacji kadry gromad zuchowych,
- tworzenie materiałów metodycznych,
- pozyskiwanie młodej kadry do pracy w środowiskach zuchowych,
- gromadzenie i upowszechnianie dorobku programowo
- metodycznego zuchmistrzów,
- inspirowanie do współpracy z rodzicami,
- wspieranie rozwoju duchowego zuchów,
- angażowanie do udziału w przedsięwzięciach namiestnictwa gromad zuchowych ze środowisk wiejskich,
- zachęcanie drużynowych do działania na forum hufca i środowiska,
- inspirowanie i wspieranie przedsięwzięć programowych realizowanych przez gromady.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca