Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Starszoharcerskie

Skład:

  • pwd. Michał Mirończuk - namiestnik
  • phm. Aleksandra Bazyluk
  • pwd. Magdalena Krętowska
  • pwd. Dominika Lewicka
  • pwd. Magda Siergiejuk

 

 

Nasz adres e-mail: starszoharcerskie@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca