Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Komenda hufca

Pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP Białystok 
- hm. Magdalena Lewandowska

Komenda hufca:
dh Artur Jankowski
phm. Maciej Andrzejczuk
phm. Karolina Chlabicz
pwd. Renata Czupryńska
hm. Natalia Janucik
phm. Dariusz Radziszewski
phm. Dariusz Szehidewicz
hm. Marta Zapolska
phm. Katarzyna Pytel

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca