Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Komisja rewizyjna

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • phm. Jakub Giegiel - przewodniczący
  • hm. Weronika Zaleska - zastępczyni przewodniczącego
  • hm. Joanna Wacewicz - sekretarz
  • phm. Piotr Giegiel
  • phm. Paulina Kiluk 
  • phm. Kinga Konopko
  • hm. Mateusz Kowalczyk
  • hm. Przemysław Lickiewicz
  • hm. Aleksandra Fuchs

 

 

Misją Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Białystok jest wszechstronne wspieranie komendy, komendanta hufca, szefów zespołów, drużynowych i kierowników innych jednostek organizacyjnych w działalności organizacyjno – programowej.   Misję realizujemy poprzez sprawowanie kontroli działalności jednostek oraz działania szkoleniowo – informacyjne.

 

 

Kontakt z Nami: kr@bialystok.zhp.pl

Dokumenty do pobrania: 

A. Arkusze wizytacyjne:

Arkusz wizytacyjny HKR do kontroli gromady/drużyn/kręgu/szczepu/innej jednostki organizacyjnej (aktualizacja dnia 05.06.2020)

Arkusz wizytacyjny HKR do kontroli biwaku

Arkusz wizytacyjny HKR do kontroli HALiZ

Arkusz wizytacyjny KRH do kontroli finansowo-gospodarczej hufca

Arkusz wizytacyjny KRH do kontroli dokumentacji organizacyjnej hufca

Arkusz wizytacyjny HKR do kontroli harcówki/schronu (aktualizacja DNIA 01.06.2012 r.)

Arkusz wizytacyjny KRH do wyrywkowej kontroli kasy hufca

Arkusz wizytacyjny HRK do analizy opłacalności składek członkowskich

B. Dla drużynowych:

Zgoda rodzica/opiekuna na przynależność dziecka do ZHP

Deklaracja członkowska ZHP

Instrukcja tworzenia i działania gromady, drużyny, kręgu i klubu specjalnościowego

C. Inne:

Załącznik do arkusza kontroli gromady/drużyny

Instrukcja HALiZ

Regulamin kąpieli

Regulamin ochrony przeciwpożarowej

Regulamin służby wartowniczej

Regulamin poruszania się po drogach

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca