Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Terminarz prób

Rok harcerski 2017/2018

Obowiązkiem osób zapisanych na posiedzenie KSI jest poinformowanie zespołu o ewentualnej nieobecności do daty dyżuru KSI najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem, oraz dosłanie najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem dokumentacji drogą elektroniczną. W przypadku nie zachowania tych zasad będzie to skutkowało niewpisaniem w terminarzu przez kolejne 3 miesiące !

***

              Komisja Stopni Instruktoskich zwraca się z prośbą do kandydatów i opiekunów o przychodzenie na posiedzenie 15 minut przed godziną wyznaczoną w harmonogramie

 

15 stycznia 2018r. (poniedziałek) komisja pwd.

17.10 Sebastian Bobryk 7BGZ otw.pwd. opiekun: phm. Mateusz Kowalczyk
17.30 Aleksandra Falkowska otw.pwd. opiekun: phm. Bernadetta Krzemińska
17.50 Natalia Prus otw.pwd. opiekun phm. Joanna Wyszkowska  

05 lutego 2018r. (poniedziałek) komisja pwd.

17.10
17.30
17.50
18.10
18.30 Anna Zajkowska 63 BDH otw.pwd. opiekun: phm. Ewelina Zajkowska
18.50
19.10

13 lutego 2018r. (wtorek) komisja phm.

17.10
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10

19 lutego 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

17.10 
17.30
17.50 
18.10 
18.30 
18.50 
19.10 Weronika Łapińska 4 DH otw.pwd. opiekun phm. Magdalena Tarasiewicz

05 marca 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd.
17.10 Zuzanna Siemieniuk otw.pwd. opiekun phm. Piotr Fiedorczuk
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10

06 marca 2018 r. (wtorek) komisja phm.
17.10
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10

19 marca 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd.
17.10
17.30
17.50
18.10
18.30
18.50
19.10

09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd.

10 kwietnia 2018 r. (wtorek) komisja phm. 

16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

07 maja 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

08 maja 2018 r. (wtorek) komisja phm. 

21 maja 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd.

28 maja 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

04 czerwca 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

05 czerwca 2018 r. (wtorek) komisja phm. 

18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) komisja pwd. 

19 czerwca 2018 r. (wtorek) komisja phm. 

Czuwaj! 
Swoją próbę podharcmistrzowską otwierałem 28.04.2014r. W tym momencie mam już wykonane wszystkie zadania.

Chciałbym umówić się na zamknięcie próby, przy czym jednocześnie są dwie osoby, którym zależy na jak najszybszym otwarciu próby przewodnikowiskiej [rozpoczęłyby już wykonywanie swoich zadań], a mi zależy na byciu ich opiekunem. Warsztaty opiekunów prób ukończyłem.

Jak można najlepiej rozwiązać tę kwestię? Czy mogę na zamknięcie umówić się już na kwiecień 2015 roku? Czy mogę umówić się na zamknięcie próby podharcmistrzowskiej, a w tej samej dacie umówić swoich podopiecznych na otwarcie prób przewodnikowskich? Czy są przewidywane w tym okresie wiosennym dodatkowe terminy komisji?

Czuwaj!
pwd. Piotr Fiedorczuk


PS Przy okazji chciałbym życzyć spokojnych, rodzinnych, radosnych Świąt :)Piotr Giegiel 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca