Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Informacje bieżące

Hufcowa KSI prosi wszystkich chętnych do spotkania, o zgłaszanie się w tej sprawie drogą e-mail ksi@bialystok.zhp.pl lub na dyżurze Komisji. Na podany adres można również wysyłać wszelkiego rodzaju wątpliwości i zapytania. Na wszystkie listy na pewno odpowiemy. 

***

Hufcowa KSI przypomina, że zgodnie z regulaminem KSI osoby, które chcą zamknąć bądź otworzyć stopień instruktorski, zobowiązane są do WYSŁANIA DROGĄ MAILOWĄ (ksi@bialystok.zhp.pl) DOKUMENTACJI SWOJEJ PRÓBY BĄDŹ UZUPEŁNIONEJ KARTY PRÓBY PRZYNAJMNIEJ NA 7 DNI PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI- WYŁĄCZNIE Z MAILA W DOMENIE ZHP!!! 

Jednocześnie osoby te powinny potwierdzić swoją obecność na posiedzeniu KSI. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji w wyznaczonym terminie i nie potwierdzenia swojej obecności KSI może daną osobę wykreślić z listy. Jeżeli osoby nie dostosują się do wymogów regulaminu nie zostaną przyjęte na posiedzeniu komisji.

***

 

PDF z dokumentacją osoby zamykającej stopień PRZEWODNIKA powinien zawierać:

 • stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko, stopień jakiego próba dotyczy,

 • skan karty próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań,

 • opinię namiestnika,

 • opinię opiekuna próby

 • skan dyplomu ukończenia kursu przewodnikowskiego,

 • skan dyplomu ukończenia 15 - godzinnego kursu pierwszej pomocy,

 • ukończony kurs drużynowych wybranej metodyki (w której pracuje drużyna)

 • sprawozdanie z realizacji próby,

 • dokumentację zrealizowanych zadań (konspekty i materiały wypracowane w trakcie realizacji zadań, zdjęcia, opinie do poszczególnych zadań)

 

PDF z dokumentacją osoby zamykającej stopień PODHARCMISTRZA powinien zawierać:

 • stronę tytułową zawierającą imię i nazwisko, stopień jakiego próba dotyczy,
 • skan karty próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań,
 • opinię komendanta hufca

 • opinię opiekuna próby,

 • skan dyplomu ukończenia kursu podharcmistrzowskiego,

 • napisany projekt na dofinansowanie dowolnej inicjatywy,

 • sprawozdanie z realizacji próby – własna ocena jej realizacji,

 • dokumentację zrealizowanych zadań (konspekty i materiały wypracowane w trakcie realizacji zadań, zdjęcia, opinie do poszczególnych zadań)

 

Opiekunie próby pamiętaj o:

 • zorganizowaniu zobowiązania instruktorskiego w ciągu 3 miesięcy od pojawienia się rozkazu z pozytywnym zamknięciem próby,
 • poinformowaniu KSI o terminie zobowiązania instruktorskiego poprzez formularz

 

Jeżeli opiekun nie wywiąże się z zadania i nie zorganizuje zobowiązania w terminie, zostanie pozbawiony możliwości prowadzenia prób instruktorskich w hufcu przez pół roku (dotyczy to również prób będących w trakcie realizacji). 

Nieuzupełnianie formularza dotyczącego zobowiązań skutkować będzie upomnieniem opiekuna (opiekun próby na karcie zobowiązuje się do powiadomienia KSI o terminie zobowiązania instruktorskiego). 

 

O czym należy pamiętać zamykając stopień instruktorski:

1. Zapisaniu się na komisję w terminie, w którym będziesz miał/miała pewność, że wszystkie zadania będą zrealizowane. Jeżeli nie możesz przyjść na komisję w wyznaczonym terminie, skontaktuj się z nami drogą mailową, byśmy mogli na twoje miejsce zaprosić inną osobę.

2. Przesłaniu drogą mailową (ksi@bialystok.zhp.pl) zeskanowanej kompletnej dokumentacji ostatecznie na 7 dni przed wyznaczonym posiedzeniem. Jeżeli nie zostanie ona dosłana w tym terminie, zgodnie z informacją w terminarzu prób nie wpisujemy takiej osoby na posiedzenia przez kolejne 3 miesiące.

3. Na posiedzenie KSI należy przynieść ze sobą oryginał karty próby z wszystkimi podpisanymi zadaniami, opinią opiekuna próby oraz namiestnika i 1 zdjęcie legitymacyjne.

 

Przypominamy, że otwarcie jak i zamknięcie próby na stopień jest spotkaniem instruktorskim i zarówno opiekun jak i podopieczny na spotkanie z KSI powinni przyjść w regulaminowym umundurowaniu.

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca