Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Opiekunowie prób na stopnie instruktorskie

Wykaz instruktorów, którzy ukończyli warsztaty dla opiekunów prób zgodne z nowym Systemem Stopni Instruktorskich zgodnych z Uchwałą nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHPz dnia 2 października 2016 r.w sprawie systemu stopni instruktorskich
Warsztaty opiekunów prób na stopień przewodnik/podharcmistrz organizowany w ramach Kurs podharcmistrzowskiego  organizowanego przez CHZKK i HKSI w terminie 12.01.2019 ukończyli:
1. pwd. Justyna Gerasimiuk
2. pwd. Karolina Kujałowicz
3. pwd. Małgorzata Kondracka
4. pwd. Justyna Bielawska
5. pwd. Kamil Dermiaha
6. pwd. Rafał Paluchiewicz
7. pwd. Piotr Zembrowski
8. hm. Marta Czernik
9. phm. Dariusz Szehidewicz
Warsztaty opiekunów prób na stopień przewodnik/podharcmistrz organizowany w ramach Kurs podharcmistrzowskiego Zielony Płomień 2018  organizowanego przez CHZKK i HKSI ukończyli:
1. pwd. Natalia Gutowska
2. pwd. Marta Bokun
3. pwd. Aleksandra Michniewicz
4. pwd. Patrycja Pabiś
5. pwd. Agnieszka Bujnarowska
6. phm. Wojciech Hernik 
Warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich/podharcmistrzowskch organizowanych przez HKSI w dniu 25 paźziernika 2017 ukończyli:
1. hm. Joanna Tomaszuk
2. hm. Joanna Iwaniuk
3. hm. Tomasz Borkowski
4. phm. Ewelina Zajkowska
5. phm. Aleksandra Fuchs
6. phm. Mateusz Kowalczyk
7. phm. Ewa Grabek
8. hm. Izabela Brant-Szehidewicz
9. phm.Wiola Tarasiewicz
Warsztaty opiekunów prób na stopień przewodnik/podharcmistrz organizowanych przez CHKSI i HKSI w czasie Białostockiej Letniej  Akcji Szkolenia Kadry 2017  ukończyli:
1. pwd. Monika Bieciuk
2. pwd. Paweł Krajewski
3. hm. Iga Mąkowska
4. hm. Łukasz Nazarko
5. pwd. Katarzyna Pytel
6. pwd. Ewelina Rydzewska
7. phm. Jakub Wilczyński
8. phm. Mariola Roksana Wiśniewska
Warsztaty opiekunów prób na stopień podharcmistrz/harcmistrz organizowanych przez CHKSI w dniu 20 marca 2017 ukończyli:
1. hm. Sławomir Andryszewski
2. hm. Andrzej Bajkowski 
3. hm. Agnieszka Brzozowska 
4. hm. Sylwia Wesołowska
5. hm. Magdalena Wróblewska 
6. phm. Magdalena Gierej 
7. phm. Rafał Małaszewicz 
8. phm. Aneta Wasilewska 
9. hm. Tomasz Kozłowski 
10. hm. Maciej Szczęsny 
11. hm. Marek Trzeciak 
 
Warsztaty opiekunów prób na stopień przewodnik/podharcmistrz organizowany w ramach Kurs podharcmistrzowskiego Zielony Płomień 2017 organizowanego przez CHZKK i HKSI ukończyli:
1. pwd. Dariusz Radziszewski
2. pwd. Martyna Kalinowska
3. pwd. Justyna Pińczuk
4. pwd. Mateusz Bondar
5. pwd. Krzysztof Gan
6. pwd. Agnieszka Rogozińska 
7. pwd. Karolina Magnuszewska
8. pwd. Joanna Wyszkowska
9. pwd. Karolina Kunikowska
10. pwd. Piotr Giegiel 
11. pwd. Patrycja Kotowska
12. pwd. Bernadeta Krzemińska 

Warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich/podharcmistrzowskch organizowanych przez HKSI w dniu 3 marca 2017 ukończyli:
1. hm. Hanna Domurat 
2. phm. Justyna Bielska 
3. phm. Joanna Wacewicz
4. pwd. Kinga Konopko 
5. phm. Martyna Bielawska 
6. pwd. Weronika Zalewska 
7. phm. Izabela Saniewska 
8. phm. Paulina Bąkowska 
9. phm. Emilia Płoszczuk 

Warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich/podharcmistrzowskch organizowanych przez HKSI w dniu 5 stycznia 2017 ukończyli:
1. hm. Agnieszka Aleksandrowicz 
2. phm. Paulina Borowik 
3. phm. Paulina Bakier 
4. phm. Monika Karpińska 
5. phm. Adam Wnorowski 
6. phm. Aneta Wasilewska 
7. phm. Agnieszka Stasiewicz 
8. phm. Robert Korejwo 
9. phm. Maria Magdalena Duszyńska 
10. phm. Maciej Radziszewski 
11. hm. Magdalena Wróblewska 
12. phm. Wilczewski Jakub 
13. phm. Karolina Chlabicz 
14. phm. Jankowski Kacper 
15. phm. Piotr Fiedorczuk 
16. phm. Natalia Kwiatkowska 
17. phm. Paulina Kiluk 
18. phm. Rafał Małaszewicz 
19. hm. Maciej Szczęsny 
20. hm. Agata Pietryszyk 
21. phm. Paweł Jemielianiuk 
22. hm. Magdalena Kropiwnicka

Warsztaty opiekunów prób przewodnikowskich/podharcmistrzowskch organizowanych przez HKSI w dniu 19 grudnia 2016 ukończyli:
1. hm. Sławomir Andryszewski
2. hm. Romuald Lewandowski
3. hm. Kinga Janicka
4. hm. Maciej Szczęsny
5. hm. Tomasz Kozłowski
6. phm. Monika Bartoszuk
7. phm. Magdalena Gierej
8. phm. Piotr Fiedorczuk 

Warsztaty opiekunów prób podharcmistrzowskich/harcmistrzowskich organizowanych przez CHKSI w dniu 20 listopada 2016 ukończyli:
1. phm.Paulina Bakier 
2. phm.Hanna Domurat 
3. phm.Anna Urszula Bondar 
4. hm. Edyta Trzeciak 
5. hm. Agnieszka Fiedorczuk 
6. hm. Marta Zapolska 
7. hm. Krzysztof Jakubowski

Osoby które ukończyły warsztaty w latach ubiegłych 

6 marca 2016:

 1. pwd. Mateusz Kowalczyk
 2. pwd. Martyna Bielawska
 3. pwd. Kacper Jankowski
 4. pwd. Robert Korejwo
 5. pwd. Maciej Radziszewski
 6. pwd. Kinga. Konopko
 7. pwd. Paweł Jemielianiuk
 8. pwd. Oliwia Fankulewska
 9. pwd. Martyna Fankulewska
 10. pwd. Anna Popowska
 11. pwd. Natalia Kwiatkowska
 12. pwd. Katarzyna Kostecka
 13. pwd. Patrycja Jonio
 14. pwd. Jacek Radzymiński
 15. pwd. Ewelina Zajkowska
 16. pwd. Mariola Roksana Wiśniewska
 17. pwd. Grzegorz Zieliński
 18. pwd. Olga Junkuszew
 19. phm. Emilia Płoszczuk
 20. phm. Paulina Bąkowska

29 listopada 2014:

1. pwd. Jakub Wilczyński
2. pwd. Justyna Bielska
3. pwd. Rafał Małaszewicz
4. pwd. Joanna Wacewicz
5. pwd. Agnieszka Stasiewicz

24 listopada 2014:

1. pwd. Aleksandra Bokłaga
2. pwd. Agata Skrodzka
3. phm. Karolina Rudnik
4. pwd. Aneta Wasilewska
5. pwd.Piotr Fiedorczuk

maj 2014:

1. phm. Wojciech Hernik
2. phm. Wioleta Dzierżanowska

13 lutego 2014:

1. pwd. Ewelina Baranowska
2. pwd. Mariusz Fiłonowicz
3. phm. Karolina Chlabicz
4. pwd. Marta Całpińska
5. pwd. Paulina Bakier
6. hm. Agnieszka Aleksandrowicz
7. hm. Marta Czernik
8. pwd. Joanna Czapiel
9. pwd. Łukasz Hołowieszko
10. pwd. Łukasz Kojta 

23 maja 2013:

1. Cimoch Urszula
2. Zadykowicz Ewa
3. Kruszewska Patrycja
4. Tomaszuk Joanna
5. Wróblewska Magdalena
6. Gierej Magdalena
7. Kozłowski Tomasz
8. Domurat Hanna
9. Zajko Anna
10. Fusch Aleksandra

26 maja 2012:

1. pwd. Magdalena Duszyńska
2. phm. Magdalena Kropiwnicka
3. pwd. Maciej Korsan
4. phm. Urszula Walesiuk
5. pwd. Maciej Fiedorczuk
6. pwd.Adam Piotr Wnorowski
7. pwd. Magdalena Kurzynowska
8. phm.Angelika Witkowska 
9. phm. Łukasz Nazarko
10. phm. Marcin Szarkowski
11. pwd. Maciej Tarasiewicz

16 listopada 2011:

1. pwd. Agnieszka Bajkowska (Hufiec ZHP Grajewo)
2. pwd. Monika Bartoszuk
3. hm. Agnieszka Brzozowska
4. phm. Hanna Chwojko
5. hm. Agnieszka Fiedorczuk
6. pwd. Kinga Janicka
7. phm. Monika Legieta
8. pwd. Przemysław Lickiewicz
9. pwd. Agnieszka Łabanowska (Hufiec ZHP Grajewo)
10. phm. Iga Mąkowska
11. pwd. Joanna Ossowska
12. phm. Karolina Sarosiek
13. hm. Anna Sidorczuk
14. pwd. Maciej Szczęsny
15. phm. Urszula Walesiuk
16. phm. Krzysztof Wiśnioch
17. phm. Mariusz Wojciuk
18. pwd. Marta Wyszkowska
19. hm. Marta Zapolska

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca