Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Halowy Turniej w Piłce Nożnej

13.102011Turniej odbędzie się 12 listopada 2011 r.w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32 w godzinach 9:00-17:00.

Koszt udziału uczestnika w Turnieju wynosi: 6 zł/od osoby
Regulamin Turnieju i karta zgłoszenia dostępne są w załączniku.

Wpłaty i zgłoszenia przyjmowane są do komendy chorągwi lub na adres e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada. Wszystkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym w załączniku.

Na najlepsze zespoły czekają nagrody.

Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca