Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Karta członkowska ZHP

20.032015Wkrótce miną trzy lata od momentu, w którym po raz pierwszy członkowie ZHP otrzymali swoje karty członkowskie ZHP. W związku z tym informujemy, że wkrótce stracą ważność pierwsze wyprodukowane karty członkowskie. Data ważności karty członkowskiej znajduje się na przedniej stronie karty w polu VALID THRU i jest zapisana w formacie MM/RR (VALID THRU 04/15)

Karta, która traci ważność i funkcję płatniczą nie straci ważności, jako dokument potwierdzający członkostwo w ZHP.

Dla członków ZHP zainteresowanych nową edycją kart członkowskich (tych którzy chcą otrzymać nową kartę z funkcją płatniczą lub bez tej funkcji) uruchomiony został specjalny formularz za pomocą którego każdy członek ZHP (lub w jego imieniu drużynowy, rodzic) będzie mógł samodzielnie wybrać rodzaj nowej karty.

Formularz wymiany karty członkowskiej (Formularz "Wymiana karty - wniosek o nową kartę")

Jeśli nie jesteś zainteresowany wymianą karty możesz pozostawić swoją dotychczasową kartę jako dokument potwierdzający członkostwo.

Informacja dla drużynowych

Prosimy, aby drużynowi przekazali harcerzom i rodzicom harcerzy, których to dotyczy, informacje o utracie ważności karty i konieczności wycofania środków z karty do końca daty ważności karty (jeśli ktoś uaktywnił funkcję płatniczą karty). O sposobie wymiany kart członkowskich decyduje drużynowy. Ważne, aby był to jednolity sposób w drużynie. Kartę członkowską mogą indywidualnie wymieniać harcerze lub ich rodzice, albo zrobi to zbiorczo drużynowy na podstawie deklaracji harcerzy/ich rodziców. Deklaracja wraz z podstawowymi informacjami o karcie członkowskiej znajduje się w ulotce.

Ulotka o kartach członkowskich

Przypominamy, że ważność tracą karty z funkcją płatniczą. Jeśli nie korzystamy z funkcji płatniczej i nie będziemy z niej korzystać nie jest wymagana wymiana karty. Każda karta członkowska (z funkcją płatniczą i bez tej funkcji) nie traci swojej ważności jako dokument potwierdzający członkowstwo w ZHP.

Informacja dla instruktorów i osób z przydziałem służbowym do hufca

Dla osób, którym kończy się ważność karty i uruchomiły one funkcję płatniczą przypominamy o wycofaniu środków z karty.

Kartę członkowską można wymienić na dwa sposoby:
1. Indywidualnie poprzez formularz zgłoszeniowy powyżej.
2. Poprzez Administratora Ewidencji ZHP przy aktualizacji danych ewidencyjnych. - Link do formularza

Jak wycofać środki z karty?

Wycofanie środków z karty przed utratą jej ważności może nastąpić poprzez:
1)      wypłatę w bankomacie,
2)      dokonanie zakupów do wysokości środków znajdujących się na karcie, 
3)      wykup pieniądza elektronicznego.

Wykup pieniądza elektronicznego oznacza przelanie środków finansowych z konta bankowego powiązanego z funkcją płatniczą karty członkowskiej ZHP na dowolne konto wskazane przez użytkownika (członka ZHP lub opiekuna prawnego). Ta kwestia dotyczy wyłącznie kart z aktywną funkcją płatniczą. Aby dokonać zastrzeżenia karty, a tym samym wykupu pieniądza elektronicznego, należy skontaktować się z 24-godzinnym Centrum Obsługi BRE pod numerem telefonu +48 (42) 678 05 05. Koszt wykupu pieniądza elektronicznego wynosi 14,90 zł.

Należy tak postępować w sytuacjach:
1)      utraty karty - zniszczenia, zgubienia czy też kradzieży,
2)     bezpowrotnej utraty numeru PIN,
3)     rezygnacji z funkcji płatniczej.


Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące kart członkowskich ZHP znajdują się na stronie zhp.pl/karta. Jeśli masz jakieś pytania napisz do nas: karta@zhp.pl.
Pytań udzieli również Hufcowy Administrator Ewidencji ZHP hm. Maciej Szczęsny ewidencja@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca