Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Informacja od KSI

15.042015O czym należy pamiętać zamykając stopień instruktorski:

Druhno, Druhu! Chcąc zamknąć próbę na stopień PRZEWODNIKA czy też PODHARCMISTRZA musisz pamiętać o:

1. Zapisaniu się na komisję w terminie w którym będziesz miał/miała pewność, że wszystkie zadania będą zrealizowane. Jeżeli nie możesz przyjść na komisję w wyznaczonym terminie skontaktuj się z mami byśmy mogli na twoje miejsce zaprosić inną osobę .

2. Przyniesieniu kompletnej dokumentacji ostatecznie na dyżur przedstawiciela KSI poprzedzający Twoje spotkanie z Komisją Jeżeli nie zostanie ona doniesiona do dyżuru zgodnie z informacją w terminarzu prób nie wpisujemy takiej osoby na posiedzenia przez kolejne 3 miesiące.

3. Dokumentacja próby ma być złożona w skoroszycie z dziurkami format A4 (do wpięcia w segregator KSI)

4. Dokumentacja ma być sporządzona w sposób czytelny i estetyczny:

- opis realizacji poszczególnych zadań musi być czytelnie oznaczony – najlepiej przekładkami z nazwą danego zadania umieszczone jako 1 strona danego opisu - załączone dokumenty, zdjęcia i inne materiały (mogą być kopie)

5. Dokumentacja ma zawierać :

- stronę tytułową – zawierającą imię i nazwisko, stopień jakiego próba dotyczy (np.: Dokumentacja próby na stopień PRZEWODNIKA dh. Jan Kowalski),

- kartę próby z potwierdzeniami zrealizowanych zadań,

- sprawozdanie z przebiegu próby – własna ocena jej realizacji

- opinię namiestnika lub w przypadku stopnia PHM Komendanta Hufca,

- opinię opiekuna próby,

- dyplom ukończenia kursu przewodnikowskiego lub podharcmistrzowskiego,

- konspekty i materiały metodyczne nagrane na CD

 

DODATKOWO Osoby zamykające próbę na stopień PRZEWODNIKA dostarczają :

- dyplom ukończenia 15 - godzinnego kursu pierwszej pomocy,

- dyplom ukończenia warsztatów z wybranej metodyki (w której pracuje drużyna),

 

DODATKOWO Osoby zamykające próbę na stopień PODHARCMISTRZA dostarczają :

- napisany projekt na dofinansowanie (akcji letniej, zimowej, itp.,)

 

Przypominamy, że otwarcie jak i zamknięcie próby na stopień jest spotkaniem instruktorskim i zarówno opiekun jak i podopieczny na spotkanie z KSI powinni przyjść w regulaminowym umundurowaniu.


Mając jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania służymy pomocą pod adresem mailowym: ksi@bialystok.zhp.pl

Informacje te zostaną zamieszczone w zakładce KSI -> Informacje bieżące.

Komisja Stopni Instruktorskich

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca