Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Dodatkowy termin KSI

18.042015Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Białystok w odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie samorozwojem kadry hufca organizuje dodatkowe posiedzenie, które odbędzie się w sobotę 20 czerwca 2015r.

Zapraszamy wszystkie osoby, które:

-chcą jeszcze w tym roku harcerskim otworzyć/zamknąć próbę na stopień instruktorski;

-chcą skonsultować zadania;

-mają pytania bądź wątpliwości dotyczące realizacji próby instruktorskiej.

 

Zapisy przyjmowane są na maila KSI : ksi@bialystok.zhp.pl

Terminarz  znajduje się w zakładce Komisja Stopni Instruktorskich-> Terminarz prób

 

Komisja Stopni Instruktorskich 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca