Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie Namiestnictwa harcerskiego

21.042015Serdecznie zapraszamy osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w dyskusji o Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Podczas kawiarenki na spotkaniu namiestnictwa poruszymy ten temat ponownie. Spotkanie odbędzie się 22.04 (środa) o godzinie 18.00 w schronie 118 BDH i 7 BDH (ul.Piłsudskiego 20A). Zapraszamy drużynowych z całą radą drużyny!

Namiestnictwo Harcerskie ,,Przystań"

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca