Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Na ślubnym kobiercu...

26.042015W dniu 25 kwietnia br. sakrament ślubu przyjęła
Druhna hm. Sylwia Lenkiewicz
komendantka 7 SzDHiZ, członkini komendy hufca,
szefowa chorągwianego zespolu kadry kształcącej 
wraz z Tomaszem Wesołowskim.

Życzymy, by wspólne życie przyniosło wiele radości, zaś trudności przezwyciężane razem budowały Wasz świat w oparciu o miłość i zaufanie.
Badźcie szczęśliwi.

W imieniu wspólnoty instruktorskiej Hufca ZHP Białystok
hm. Agata Pietryszyk 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca