Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Dyskusja o Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim

29.042015W dniu wczorajszym 28 kwietnia zakończyliśmy dwuetapową dyskusję naszego hufca o Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Poniżej prezentujemy wypracowane efekty.

Przyrzeczenie Harcerskie większością głosów postanowiliśmy pozostawić w niezmienionej jednej wersji.

Mam szczera wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętna pomoc bliźnim i być posłuszyn Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie - wypracowane zapisy punktów:

1. Na słowie harcerza można polegać

2. Harcerz stara się wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie

3. Harcerz jest pożyteczny

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza

5. Harcerz postepuje po rycersku

6. Harcerz poznaje i chroni przyrodę

7. Harcerz dba o więzi rodzinne i szanuje innych ludzi

8. Harcerz z uśmiechem pokonuje trudności

9. Harcerz jest pracowity, gospodarny, szanuje pracę swoją i innych

10. Harcerz jest czysty w mowie i uczynkach. Jest wolny od nałogów

 

Poniżej zamieszczamy też opis pierwszej części dyskusji przygotowany przez pwd. Ewelinę Baranowską:

Dnia 28 marca 2015 roku, odbyła się dyskusja o Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Spotkanie odbyło się  w  VI Liceum Ogólnokształcącym.

W  dyskusji wzięło udział 15 instruktorów:

- hm Agata Pietryszyk – Komendantka Hufca ZHP Białystok

- hm. Sławomir Andryszewski – przewodniczący KSI  

- phm. Przemysław Lickiewicz - kwatermistrz hufca

- phm. Magdalena Kropiwnicka – szefowa ZKK

- phm. Marta Wyszkowska - Zastępca komendanta ds. programowych

- hm. Marta Zapolska – członek KH 

- pwd. Maciej Radziszewski – drużynowy 36BDSh

- phm. Monika Bartoszuk  - członek KSI

- phm. Sławomir Sienkiewicz -  skarbnik Hufca ZHP Łomża

- pwd. Izabela Saniewska - drużynowa 59 BWDW  

- phm. Joanna Tomaszuk – namiestnicza zuchowa

- pwd. Ewelina Baranowska – członek ZKK

- phm. Urszula Cimoch – członek ZKK

 - ks. phm. Tomasz Kozłowski – członek KSI

- pwd. Kacper Jankowski – członek Zespołu Logistycznego


Celem dyskusji było znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania:  Czy w ZHP potrzebne są dwie roty Przyrzeczenia Harcerskiego? Jakie wartości zawarte w Prawie są dziś najistotniejsze w działaniach wychowawczych harcerstwa? Jakie zapisy powinny się zmienić? Jakie punkty powinny być dodane lub usunięte z obecnego Prawa? Czy w ogóle te zmiany wprowadzać?

Konferencję rozpoczęto od referatów wprowadzających  w tematykę dyskusji. Następnie została zaprezentowana historia Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Umożliwiło to nam porównanie zmian zachodzących w nich na przestrzeni lat.

Podczas dyskusji poruszyliśmy następujące tematy:

Czy Prawo Harcerskie jest  dogmatem, nakazem czy wskazówką, drogowskazem??
W dyskusji pojawiły się następujące opinie:

  • Prawo Harcerskie jest dogmatem, ponieważ inaczej harcerze nie czuliby konieczności  jego przestrzegania.
  • Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją dobrowolną jeżeli ktoś nie zgadza się z zadami, które wyznajemy nie musi być członkiem ZHP.
  • Prawo Harcerskie powinno być bardziej dostosowane do nas – harcerzy, powinno być ono drogowskazem wtedy będzie pozytywnie kojarzone.
  • Prawo Harcerskie zmienia się dla nas z wiekiem, młodzi harcerze uważają to za dogmat natomiast instruktorzy na wskazówkę.
  • Prawo jako dogmat pełni rolę wychowawczą.
  • Jeżeli prawo będziemy traktować jako dogmat będzie to nasza hipokryzja. Nikt nie jest idealny, niejednokrotnie złamał punkt prawa harcerskiego. Traktowanie PiPH jako wskazówkę będzie nas prowadziło do doskonałości.
  • Dogmat nigdy nie będzie wyzwaniem, a drogowskaz tak.

Podczas głosowania 1 instruktor opowiedział się za tym,  że Prawo Harcerskie powinno być dogmatem, natomiast 14 instruktorów uważa, że PH powinno być wskazówką, drogowskazem.

Czy potrzebujemy drugiej roty przyrzeczenia harcerskiego??

PRZYRZECZENIE HARCERSKIE

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym  Prawu Harcerskiemu.

Propozycja alternatywnej wersji:

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć do Sprawiedliwości i Prawdy, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Glosy instruktorów:

+ Druga rota da nam spokój ducha.

+ Jeżeli wprowadzimy drugą alternatywną rotę przestaniemy być w tej kwestii hipokrytami

+ Stwarzamy alternatywę, nie odchodząc od Boga

+ Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie nie powinno być suchym zapisem, a coś w co wierzymy

 + zrzeszamy różnych ludzi dlatego nawet osoba nie wierząca lub wyznająca inną wiarę powinna mieć wybór

- Stworzymy większy podział wśród harcerzy

- temat Boga wzroście, a straci na tym reszta harcerskich wartości

- druga alternatywa rota nie jest potrzebna, możemy dać pojedynczym osobom wybór  przy wypowiadaniu słowa Bóg podczas Przyrzeczenia, jednak wtedy łamiemy statut ZHP

- dużo wątpliwości technicznego rozwiązania

Przeciw wprowadzeniu drugiej roty Przyrzeczenia Harcerskiego zagłosowało 7  instruktorów. Za wprowadzeniem drugiej roty zagłosowało 8 instruktorów. Postanowiliśmy zrobić dodatkową dyskusję o Przyrzeczeniu.

Następnym punktem spotkania była dyskusja nad punktami Prawa  Harcerskiego zawartymi w ankiecie.  Wypracowane punkty zamieszczone zostały powyżej. Po długich obradach dyskusja została zakończona zawiązaniem kręgu.

 

Komenda hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca