Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Dyżur KSI

09.092015Najbliższy dyżur KSI odbędzie się 11 stycznia (poniedziałek) w godzinach 16:00-17:00

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą oddać dokumentację lub mają jakieś inne wątpliwości czy zapytania.

Osoby składające dokumentację w celu otwarcia próby na stopień instruktorski prosimy o dokładne wypełnienie karty próby zarówno w części z zadaniami jak i części informacyjnej oraz o dopilnowanie wymaganych podpisów. Część z zadaniami powinna zostać dostarczona w dwóch egzemplarzach.

Osoby skałdające dokumentację w celu zamknięcia próby na stopień instruktorski prosimy o przyniesienie kompletenej dokumentacji wraz ze wszystkimi podpisami na karcie próby, wymaganymi opiniami, dyplomami / rozkazami / potwierdzeniami z ukończonych kursów obowiązkowych dla danego stopnia oraz sprawozdaniem z realizacji próby.

Zarówno przy otwieraniu jak i zamykaniu próby, jeżeli dostarczona dokumentacja będzie niekompletna będzie to skutkować skreśleniem z listy kandydatów na najbliższe posiedzenie KSI.

Osobom  którym nie odpowiada termin dyżuru prosimy o ostateczne doniesienie dokumentacji do dyżuru KSI do hufca.

Dyżur będzie pełnić hm.Krzysztof Wiśnioch

Komisja Stopni Instruktorskich 

Najbliższy dyżur KSI odbędzie się 23 października (poniedziałek) w godzinach 15:00-17:00

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca