Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Raporty klubów i drużyn specjalnościowych

21.092015Prosimy wszystkie drużyny i kluby specjalnościowe o uzupełnienie raportu informującego o prowadzonych działaniach.

Raport znajduje się na stronie namiestnictwa specjalnościowego. Prosimy równiez o doąłczenie do niego ogólnego opisu prowadzonych w roku ubieglym działań.

Wypełnione raporty prosimy przesłać na adres: specjalnosci@bialystok.zhp.pl

 

phm. Adam Wnorowski
Namiestnik specjalnościowy 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca