Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Program rozwoju Hufca ZHP Białystok na lata 2015-2019

16.112015Przedstawiamy dokument przyjęty na Zjeździe Hufca.

 

Program rozwoju Hufca ZHP Białystok na lata 2015-2019

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca