Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Aktualny wykaz

16.112015Poniżej zamieszczamy wykaz jednostek, które do dnia dzisiejszego (16.11.2015r.) nie oddały planu pracy.

Rozkazem L 10/2015 drużyny, które nie oddały planu pracy zostały wezwane przez komendanta do nadrobienia zaległości, termin ten minął 30.10. Pomimo to, nadal są w naszym hufcu drużyny, kręgi, kluby, które do tej pory nie wywiązały się z obowiązku kierownika jednostki.

Zespół programowy wyznacza kolejny, ostateczny termin do którego należy przesłać w formie ELEKTRONICZNEJ i dostarczyć do biura hufca w formie PAPIEROWEJ plany pracy jednostek. Termin ten to 30.11.2015r.


Zespół programowy

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca