Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie Namiestnictwa Starszoharcerskiego

31.102011Wszystkich drużynowych i przybocznych, działających z harcerzami starszymi zapraszamy na spotkanie namiestnictwa starszoharcerskiego, które odbędzie się w 9.03.2012r (piątek) o godz.18:30 w harcówce 4 BDH "Jodły" i 3 BDH "Rota" w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Bohaterów Monte Cassino 25.

Czuwaj!
Namiestnictwo Starszoharcerskie

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca