Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zaległe plany pracy

28.112015Skończył się trzeci miesiąc roku harcerskiego, a nadal jest sporo jednostek, które nie oddały planów pracy. Termin minął 30 listopada. Plany pracy należy wysłać w wersji elektronicznej na adres program@bialystok.zhp.pl oraz dostarczyć do biura hufca wydrukowane i podpisane przez kadrę.

Zespół programowy

zaległe plany pracy

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca