Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Pamiętajmy

01.112011W Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym pamiętajmy o tych, którzy odeszli z harcerskiego grona na wieczna wartę.

Pamietajmy między innymi o:

hm. Stanisławie Moniuszko- przedwojennym harcerzu i instruktorze, komendancie chorągwi białostockiej, bohaterze Hufca ZHP w Białymstoku. 

 dh. Zenonie Borowskim - białostoczaninie, 13-letnim małym harcerzu, który w okresie hitlerowskiej okupacji ratował polskie książki, przeznaczone na niszczenie. Gdy je przenosił, został zatrzymany przez niemiecki patrol i zastrzelony. Zyskał zaszczytne miano "obrońcy polskiej książki".

hm. hm. Jadwidze i Janie Jędrachowicz- współtwórcach powojennego harcerstwa na terenie chorągwi białostockiej 

 hm. Ryszardzie Woronieckim - komendancie Hufca Białystok, drużynowym "Błękitnej Dziewiątki"

Wszysycy powyżsi pochowani są na cmentarzu farnym w Białymstoku.

pwd. Łukaszu Czernieckim- w latach 2002-2006 był drużynowym 160 Białostockiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ruczaj”, w roku 2004 pełnił funkcję szefa Harcerskiej Grupy Ratowniczej Hufca ZHP w Białymstoku, w roku 2006 współpracował z Zespołem Kadry Kształcącej, w Polsce znany był jako instruktor Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

pwd. Łukaszu Lewończuku - członku 4 BDH,  144 Białostockiej Drużyny Wędrowniczej, działał przy 4 Szczepie Drużyn Harcerskich i Zuchowych.

Powyżsi druhowie pochowani są na cmentarzu w Starosielcach.

dh. Justynie Moniuszko -  zastępowej 93 BDH "Na próbie" (Cmentarz Komunalny)

 

.... a także o wielu innych...

 

Pamiętajmy

Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca