Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

ZMIANA DATY Spotkanie Namiestnictwa Harcerskiego „Przystań”

11.042016

Zapraszamy na spotkanie z psychologiem, które odbędzie się 20.04.2016r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego przy ul. Sokólskiej 1 (os. Białostoczek). Spotkanie poprowadzi specjalista w swojej dziedzinie, na co dzień pracujący z dziećmi.

 

Tematy, które zostaną poruszone na spotkaniu:

- rozwój psychofizyczny dzieci w wieku 10-13 lat

- techniki rozmowy i pracy z dziećmi

- sposoby radzenia sobie z problemowymi dziećmi

Zgłoszenia przyjmujemy do 17.04 przez formularz: http://goo.gl/forms/bp4BylL6R7 

 

Potrzebujemy potwierdzenia obecności poprzez formularz, żeby przekazać tę informację prowadzącemu i ocenić, czy LCDZ będzie dysponowało wystarczającą ilością miejsca do przeprowadzenia zajęć. 

 

Zapraszamy!

Rada namiestnictwa harcerskego 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca