Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Backstage WKPP

15.042016Jesteś po Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy? Zapraszamy Cię na spotkanie warsztatowo - integracyjne. Podczas spotkania dowiesz się o nowych zaleceniach w Harcerskiej Szkole Ratownictwa oraz będziesz mógł to wszystko przećwiczyć. W czasie warsztatów będziesz mógł dowiedzieć się, jak odbywa się WKPP od kuchni, jak go zorganizować, kim jest kadra pomocnicza i kto to IP. 

Dodatkowo to świetna okazja do integracji środowiska ratowniczego.

Warsztaty odbędą się 30.04.2016 w godzinach od 09.00 do 18.00 w VI Liceum 
Ogólnokształcącym w Białymstoku.

Warunki uczestnictwa:
 - wpis w ewidencji ZHP
 - ukończony kurs WKPP
 - opłacenie uczestnictwa w kwocie 20 zł (materiały ćwiczeniowe + obiad)

Zapisy są przyjmowane do wtorku 19.04.2016. 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną i będą musiały 
opłacić swój udział do dnia 25.04.2016, o czym zostaną poinformowane w mailu.


Link do zgłoszeń:
http://goo.gl/forms/U8iZzaTAK8


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Łukasz Adamski
adamski.lukasz@zhp.net.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca