Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zawody w udzielaniu Pierwszej Pomocy

08.052016Zapraszamy na Hufcowe Zawody w udzielaniu Pierwszej Pomocy. 

Zgłoszenia i wpłaty na zawody przyjmujemy do 16 maja do godziny 20.00. Wypełnienie zgłoszenia i niewpłacenie pieniędzy dyskwalifikuje patrol. Ankietę zgłoszeniową znajdziecie tutaj http://goo.gl/forms/QB1nPXYdeV

Wpłaty ( od razu za cały patrol = 40 zł ) wykonujemy przelewem na konto hufca
BGŻ 08 2030 0045 1110 0000 0409 1130
z dopiskiem: "DSCZ Hufcowe Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy < Nazwa Patrolu >"

Każdy patrol musi mieć pełnoletniego opiekuna (może być on jednym z członków patrolu).

Informacje o tym gdzie i o której zaczynają się zawody, oraz o tym co musicie mieć ze sobą zostaną wysłane drogą mailową.

Organizatorka zawodów
dh. Katarzyna Pytel


Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca