Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Ewidencja ZHP

02.082016Druhny i Druhowie,

w dniach 08.08-22.08.2016 roku planowana jest migracja danych systemu Ewidencja ZHP na nowy serwer. W związku z tym Ewidencja ZHP w podanym terminie nie będzie funkcjonowała. Od 22.08.2016 roku planowane jest jej ponowne uruchomienie w zaktualizowanej wersji. Główną zmianą będzie sposób logowania oraz odzyskiwania hasła. Przy logowaniu nie będzie wymagany już numer PESEL, zostanie on zastąpiony numerem karty członkowskiej (AK xxxxxxx). Odzyskiwanie hasła będzie odbywało się bez kontaktu z administratorem, za pomocą elektronicznie wysyłanego tokena do konta za pośrednictwem poczty w domenie @zhp.net.pl. Dotychczasowe hasła po zakończeniu migracji powinny działać poprawnie przy pierwszym logowaniu.

W związku z powyższym zalecam:
- zapisanie własnego numeru karty członkowskiej
- wyeksportowanie listy członków jednostki z numerami kart członkowskich (przez okres migracji nie będzie można ich zobaczyć)
- założenie konta w domenie @zhp.net.pl (w dalszej pracy z Ewidencją ZHP będzie wymagane)
- przesłanie do administratora hufca swojego adresu mailowego w domenie @zhp.net.pl (konieczne jest dodanie go w systemie Ewidencja ZHP)

W razie dodatkowych pytań zachęcam  do kontaktu:
ewidencja@bialystok.zhp.pl

rejestracja.zhp.net.pl - zakładanie konta zhp.net.pl

hm. Maciej Szczęsny
Administrator Ewidencji
Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca