Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

93 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

12.112011 

Pamięć o odzyskaniu Niepodległości przez Polskę uczczona została poprzez uroczystości patriotyczne, kościelne oraz kominki i wieczornice, w których udział wzięli instruktorzy, harcerze, a także zuchy.

 

Dnia 10 listopada o godzinie 12:00 w białostockich Spodkach miało miejsce Patriotyczne śpiewanie. W inicjatywie organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 12 udział wziął komendant choragwi hm. Andrzej Bajkowski, komendantka hufca hm. Agata Pietryszyk, członkini komendy hm. Marta Zapolska oraz pwd. Maciej Szczęsny.

O godzinie 15:00 na cmentarzu wojskowym wraz z władzami miasta pamięć poległych uczcili, składając znicze, harcerze z 93 BDH „Na próbie”, sztandar hufca wystawiony został przez 66 BDM „Las”. Harcerze ustawili również znicze na mogiłach poległych żołnierzy. W uroczystości udział wziął również komendant choragwi hm. Andrzej Bajkowski, kwatermistrz hufca pwd. Marcin Szarkowski oraz komendantka hufca.

11 listopada w głównych uroczystościach miejskich uczestniczyło wiele środowisk harcerskich, instruktorów, a także reprezentacja komendy hufca. Wartę wystawiła 84 BDSh, poczet sztandarowy – 140 BDH oraz 41 BDH, znicze pamięci złożyła 98 BDH.

O godzinie 18:00 na zaproszenie drużyny ZHR, w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w kominku patriotycznym udział wzięła 34 BDH wraz z drużynowym pwd. Adamem Wnorowskim.

Wieczornicę upamiętniającą odzyskanie Niepodległości przez Polskę zorganizowała dla parafian kościoła p.w. Św. Kazimierza 174 BDH. W spotkaniu po mszy świętej o godzinie 18:00 uczestniczył komendant choragwi hm. Andrzej Bajkowski oraz członkini komendy hufca hm. Sylwia Lenkiewicz.

Również w kominku organizowanym przez Krąg Instruktorski przy AWSD o godzinie 20:15 udział wzięła reprezentacja komendy hm. Sylwia Lenkiewicz oraz pwd. Magdalena Duszyńska.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim harcerzom, zuchom i instruktorom za zaangażowanie i udział w uroczystościach, a także za organizację inicjatyw o charakterze patriotycznym.

 

Komendantka Hufca ZHP w Białymstoku

hm. Agata Pietryszyk

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca