Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs przewodnikowski

31.082016ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Terminy
30.09-2.10.2016
21-23.10.2016
10/11-13.11.2016

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kursy
- 16 lat (wg rocznika), 17 lat - kurs drużynowych wędrowniczych
- złożone Przyrzeczenie Harcerskie
- Wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej
- Zgoda drużynowego - w przypadku pełnienia innej funkcji niż drużynowy, załączona jako skan w ankiecie
- Kwalifikacji na kurs dokonuje ZKK
- W pierwszej kolejności będą przyjmowani drużynowi, następnie osoby z otwartą próbą przewodnikowską, z Hufca ZHP Białystok; osoby spoza hufca będą przyjmowane w ramach wolnych miejsc jeśli wystąpią
- Liczba uczestników kursów może być ograniczona, uzależnione jest to od liczby zgłoszeń
- Uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa kursu
- obejmuje: transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe
- wynosi:
150 zł - członkowie Hufca ZHP Białystok
200 zł – osoby spoza Hufca ZHP Białystok
- Wpłata po otrzymaniu wiadomości o kwalifikacji

Warunkiem ukończenia kursu jest 
- obecność - minimum 90%
- zaliczenie zadań kursowych
- aktywny udział w zajęciach 

Dyplomy
Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć w tym jeden z treścią z nazewnictwem ZHP i drugi z treścią z nazewnictwem zrozumiałym poza organizacją.
W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:
- Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
- Dyplom ukończenie kursu
- Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe
- Kursy odbędą się w formie biwaków w Białymstoku lub na bazach hufca
- Dodatkowe informacje można otrzymać u szefowej ZKK drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl
- Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach
- Organizator ma prawo do zmian w przedstawionych zasadach

szefowa ZKK "Flow"
hm. Magdalena Kropiwnicka
zkk@bialystok.zhp.pl


Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca