Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Dodatkowy czas na oddanie planu pracy!

14.112011Zespół programowy hufca postanowił przedłużyć czas oddawania planów pracy
(na rok harcerski 2011/2012) do hufca do 21.11.2011r. Prosimy, wykorzystajcie ten czas na sprawdzenie, poprawianie a także poszerzenie swego planu o punkty uwzględnione
w wytycznych co powinno się w nim znaleźć. Przypominamy również, że obowiązek złożenia planu pracy w hufcu mają gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze ale również szczepy, kręgi instruktorskie oraz namiestnictwa.
Pamiętajcie 21 listopad --> ostateczny termin oddania planu pracy!!!!!

Wytyczne do programu

PS. Przypominamy, że dla Waszego ułatwienia plany pracy możecie wysyłać na pocztę Zespołu Programowego:

program@bialystok.zhp.pl ;)

 

Zespół Programowy

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca