Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Stan liczebny

06.102016Druhny i Druhowie,

Otrzymaliśmy informację z Głównej Kwatery ZHP, iż w związku z:
- procesem migracji systemu Ewidencja ZHP, który został przeprowadzony w sierpniu,
- wyłączeniem systemu Ewidencja w dniach 12-13 września 2016 r.,
- pojawiającymi się nadal zgłoszeniami o problemach występujących na kontach administratorów,
- informacjami zebranymi z komend chorągwi związanymi z poziomem dostępu do systemu administratorów lokalnych w hufcach,
Główna Kwatera ZHP, zgodnie z punktem 8 Uchwały nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej podjęła decyzję, że naliczenie składek za IV kwartał 2016 roku nastąpi zgodnie z deklaracją stanu liczebnego.

W związku z tym, poniżej plik zawierający zestawienie liczby osób z przydziałem służbowym do jednostek na 1 października 2016 roku. Proszę każdego szefa jednostki o przesłanie maila na adres ewidencja@bialystok.zhp.pl z informacją czy stan osobowy jest zgodny, czy się różni. Termin przesyłania maili upływa 9 października 2016 roku o 23.59. W przypadku braku kontaktu, składki zostaną naliczone zgodnie z zestawieniem. Maile proszę zatytułować SPIS.

Czuwaj!
hm. Maciej Szczęsny
z-ca komendanta hufca

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca