Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zapalmy znicze pamięci

21.102016 

Zapraszamy drużyny, harcerki, harcerzy, seniorów i instruktorów harcerskich w dniu 29 października 2016 roku o godzinie 13:00 na Cmentarz Farny w Białymstoku.
Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych, tradycyjnie odmówimy modlitwę, zapalimy znicze i złożymy kwiaty w intencji wszystkich członków wspólnoty harcerskiej, którzy odeszli na wieczną wartę. 
Zbiórka przy głównej bramie wejściowej na Cmentarz Farny.
Komenda ZHP Chorągwi Białostockiej
Komenda Hufca ZHP Białystok

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca