Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Zapal znicz nad Niemnem

30.102016Na Białorusi jest bardzo wiele grobów polskich. Są tam mogiły wojskowe, groby zasłużonych dla polskiej kultury, sztuki. grobowce znamienitych rodów a pośród nich tysiące grobów polskich, zwykłych ludzi, którzy niegdyś zamieszkiwali tamte tereny a o których nikt już nie pamięta. 

Polscy dyplomaci na Białorusi, razem z Polakami zamieszkującymi tamte tereny starają się uratować takie miejsca od zapomnienia. Dlatego zainicjowana została akcja "Zapal znicz nad Niemnem". Jej celem jest zebranie zniczy, które następnie rozświetlą miejsca pamięci, groby Polaków na Kresach. Hufiec ZHP Białystok wraz z harcerzami z Siedlec i Białej Podlaskiej przyłącza się do akcji zainicjowanej przez Ambasadę RP w Mińsku. 

Znicze będą zbierane:
– na terenie cmentarza farnego w Białymstoku we wtorek od godziny 10 do 16
– w siedzibie Komendy Hufca ZHP Białystok przy ulicy Sienkiewicza 22, II p, w dni robocze do 4.11, w godz. 9-16
- w siedzibie ZHP Chorągwi Białostockiej przy ulicy Pałacowej 3/1 od środy do piątku (4.11) w godz. 9-16

Więcej informacji na temat akcji można zaleźć na stronie internetowej Ambasady RP w Mińsku www.minsk.msz.gov.pl oraz Twitterze placówki: https://twitter.com/PLinBelarus

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca