Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na namiestnika specjalnościowego

02.112016Komenda hufca oraz namiestnictwo specjalnościowe ogłaszają konkurs na objęcie funkcji namiestnika specjalnościowego. 

Regulamin konkursu na namiestnika specjalnościowego

1. Kandydat na funkcje namiestnika powinien posiadać stopień podharcmistrza (dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach gotowość do otwarcia próby podharcmistrza w ciągu pół roku od czasu mianowania na funkcję namiestnika).

2. Kandydat musi posiadać przydział do Hufca ZHP Białystok.

3. Kandydat musi mieć skończone 18 lat.

4. Kandydat w ramach pracy konkursowej powinien przedstawić:

  • wizję namiestnictwa:
  1. proponowane działania

  2. sposób weryfikacji i kontroli jednostek specjalnościowych

  3. proponowany skład rady namiestnictwa (jeżeli posiada )

  4. inne

  • wykazać doświadczenie w pracy specjalnościowej (konferencje, kursy, uprawnienia, staż itp.)

5. Materiały konkursowe muszą być przesłane na e-mail namiestnictwa specjalnościowego: specjalności@bialystok.zhp.pl

6. Czas na przesłanie materiałów mija 24 listopada. 

7. Komisja konkursowa zastrzega sobie przeprowadzenie rozmowy z wybranymi kandydatami.

8. Jeżeli nie zostanie wyłoniony nowy namiestnik specjalnościowy, nastąpi czasowe zawieszenie działalności namiestnictwa specjalnościowego.  

Namiestnik specjalnościowy
phm. Adam Wnorowski

Komendant hufca
hm. Przemysław Lickiewicz 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca