Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Święto Niepodległości

08.112016



Wszystkie zuchy, harcerzy i instruktorów zapraszamy do udziału w uroczystościach miejskich z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także zachęcamy do wywieszenia flagi w tym dniu. Udział w obchodach miejskich jest naszym harcerskim obowiązkiem. 

Spotkanie drużyn w piątek, o godz. 10:40 przy pomniku Piłsudskiego.

Uroczystości rozpoczęte zostaną Mszą Świętą w katedrze, po której nastąpi dalsza część pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na regulaminowe umundurowanie harcerzy, posiadanie harcerskich nakryć głowy, ciemnych okryć wierzchnich oraz ciemnego obuwia. Schludność naszego harcerskiego wyglądu świadczy o naszej harcerskiej postawie, dlatego też dbajmy o nasz wizerunek.

hm. Przemysław Lickiewicz
Komendant Hufca ZHP Białystok 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca