Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

"Wolontariat- budzik dla aktywnych" - konkurs fotograficzny

09.112016Zapraszamy wszystkich wolontariuszy, opiekunów wolontariatu oraz koordynatorów wolontariatu zainteresowanych fotografią do udziału w konkursie fotograficznym „Wolontariat – budzik dla aktywnych”.

Celem Konkursu jest zarejestrowanie obrazów i ludzi pracujących wolontarystycznie, ich działań, czynów i zachowania. Tematyką Konkursu są różnorodne przejawy wolontariatu, jakie możemy obserwować w Białymstoku. W konkursie chodzi o to by każde zdjęcie przedstawiało człowieka (nie musi być cała postać), a najważniejsze jest by dotyczyło społecznego zaangażowania mieszkańców Białegostoku (dzieci, młodzieży, dorosłych) w formie wolontariatu.

Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: zarząd@federacjabialystok.pl. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace pojedyncze.

W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
  • dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres),
  • numer telefonu, adres e-mail,
  • tytuł fotografii,
  • plik JPG podpisany ma być nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny
  • datę i miejsce wykonania fotografii (data zrobienia fotografii nie może być starsza niż 1.01.2016 r.)
Konkurs skierowany jest do :
  • uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Białegostoku
  • uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku
  • osób dorosłych w tym: szkolnych opiekunów wolontariatu, koordynatorów wolontariatu i osób pracujących w organizacjach pozarządowych z Białegostoku
  • Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 30 listopada września 2016 r.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków Miasta Białystok. 

Regulamin konkursu

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca