Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

15 godzinny kurs pierwszej pomocy

14.112016Komenda Hufca ZHP Białystok zaprasza na 15 godzinny kurs pierwszej pomocy skierowany do osób od 15 r.ż., w tym do osób z otwartą próbą przewodnikowską.
Data: 26-27 listopada 2016
Koszt: 30 zł  (wpłaty i zwrot pozwoleń do 23 listopada do Komendy Hufca)
Kurs odbędzie się w formie warsztatów (zajęcia w ciągu dnia, na noc powrót do domów)
Zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz do 23 listopada.
Uczestnicy niepełnoletni przy wpłacaniu zobowiązani są do dostarczenia pozwolenia rodzica (załącznik)
Organizator zapewnia poczęstunek, nie zapewnia obiadów. Obowiązuje limit zgłoszeń 20 osób.
Po ukończonym kursie, każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Osoba kontaktowa: hm. Maciej Szczęsny - ewidencja@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca