Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Nasi instruktorzy w finale Niezwyczajnych!

08.022017Raz w roku Związek Harcerstwa Polskiego organizuje ogólnopolski plebiscyt instruktorski "Niezwyczajni". Jego celem jest podziękowanie tym, którzy dzięki codziennej pracy z harcerzami, zmieniają swoje otoczenie na lepsze. W tym roku w finale jest dwóch instruktorów naszego hufca. 

Harcmistrz Przemysław Lickiewicz od ponad roku pełni funkcję komendanta Hufca ZHP Białystok. Od początku kadencji podejmował różne działania mające na celu rozwój bazy materialnej naszego hufca. Stąd jego nominacja w kategorii "Efektywne zarządzanie". W marcu 2016 roku dzięki jego staraniom udało się pozyskać całoroczną bazę harcerską, a dzięki współpracy z gminą hufiec ponosi niewielkie koszty jej utrzymania. Duże kroki zostały podjęte także w sprawie odnowy toalet na bazie hufca w Borkach, z funduszy pozyskanych z WFOŚ oraz podczas zbiórki na portalu crowdfundingowym, przy stosunkowo niewielkim wkładzie własnym hufca. Dzięki współpracy z Narodowym oraz  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej baza wzbogaca się o plansze edukacyjne, część nowych okien i drzwi. Skutecznie współpracuje z lokalnymi władzami stwarzając przyjazny klimat w mieście dla działalności harcerskiej. 

Harcmistrz Sławomir Andryszewski pełni funkcję przewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich oraz przewodniczącego 10 KI „CHAOTYCZNI”. Nominowany został w kategorii "Praca z kadrą".  Lubi rozmowy o harcerstwie i jego problemach – nie ma dla niego tematów tabu. Bycie przewodniczącym KSI największego hufca w Polsce jest nie lada wyzwaniem. W tym roku otwarto 133 próby przewodnikowskie i podharcmistrzowskie, zamknięto 87 prób, odbyły się 23 posiedzenia. Jako jedna z nielicznych KSI, wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów. Mimo to  podchodzi do każdej osoby indywidualnie. Od wielu lat związany jest z kształceniem w hufcu i chorągwi jako prowadzący warsztaty dla opiekunów prób i zajęcia na kursach przewodnikowskich i podharcmistrzowskich. Od 11 lat współpracuje z fundacją Fundusz Białystok Ojcu Świętemu pracującą z młodzieżą z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź ekonomicznym.

Głos na naszych druhów może oddać każdy za pośrednictwem strony internetowej - https://zhp.pl/niezwyczajni/. Jedna osoba może oddać głos na jedną osobę z każdej z pięciu kategorii. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbędzie się 25. lutego podczas uroczystej Gali Dnia Myśli Braterskiej. Transmisję z tego wydarzenia obejrzeć będzie można na kanale ZHP360 na Youtubie. 

 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca