Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Obierz kierunek!

16.022017Podstawowe informacje o kursie przewodnikowskim i kursach drużynowych w ramach akcji szkoleniowej "Obierz kierunek" organizowanej przez Zespół Kadry Kształcącej "Flow" i namiestnictwa Hufca ZHP Białystok.

Terminy 
24-26.03.2017
21-23.04.2017
26-28.05.2017

Zgłoszenia za pomocą ankiety https://obierzkierunek.zgloszenia24.pl/

Szczegółowe zasady kwalifikacji na kursy
- 16 lat (wg rocznika), 17 lat - kurs drużynowych wędrowniczych
- Wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej
- Zgoda drużynowego - w przypadku pełnienia innej funkcji niz drużynowy, przekazana na mail zkk@bialystok.zhp.pl
- Kwalifikacji na kurs dokonują ZKK i namiestnicy
- W pierwszej kolejności będą przyjmowani drużynowi, następnie osoby z otwartą próbą przewodnikowską, z Hufca ZHP Białystok
- Liczba uczestników kursów może być ograniczona, uzależnione jest to od liczby zgłoszeń 
- Uczestnik kursu musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP

Dodatkowa składka członkowska zadaniowa kursu
- wynosi: 150zł
- obejmuje: transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wyprawkę kursanta, materiały programowe
- wpłata po otrzymaniu wiadomosci o kwalifikacji

Warunkiem ukończenia kursu jest 
- obecność - minimum 90%
- zaliczenie zadań kursowych
- aktywny udział w zajęciach 

Dyplomy
Uczestnik dostaje dwa dyplomy z wykazem godzinowym zajęć w tym jeden z treścią z nazewnictwem ZHP i drugi z treścią z nazewnictwem zrozumiałym poza organizacją.
W zależności od osiągniętych wyników można uzyskać:
- Dyplom ukończenia kursu z wyróżnieniem
- Dyplom ukończenie kursu
- Dyplom uczestnictwa w kursie (nie oznacza pozytywnego ukończenia kursu)

Postanowienia końcowe
- Kursy odbędą się w formie biwaków na bazach hufca i w Białymstoku
- Dodatkowe informacje można otrzymać u szefowej ZKK drogą elektroniczną pod adresem: zkk@bialystok.zhp.pl
- Po rozpoczęciu kursu uczestnicy będą podpisywać regulamin kursu wypracowany na pierwszych zajęciach
- Organizatoryz mają prawo do zmian w przedstawionych zasadach

 

szefowa ZKK "Flow"
hm. Magdalena Kropiwnicka
zkk@bialystok.zhp.pl

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca