Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

II Hufcowa Olimpiada Sportowa

01.032017Jak to mówią - w zdrowym ciele, zdrowy druh! A także druhna :) Dlatego nie zwlekaj, zbieraj zespół i zgłoś się na olimpiadę. 

TERMIN:
25.03.2017 - futsal
26.03.2017 - siatkówka

SZCZEGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW:
- uczestnik musi mieć opłaconą podstawową składkę członkowską ZHP oraz posiadać wpis do Ewidencji ZHP
- wypełnienie elektronicznej ankiety zgłoszeniowej przez opiekuna drużyny oraz złożenie karty drużyny w wersji papierowej do biura Hufca ZHP Białystok (ul. Sienkiewicza 22 piętro II)
- opłacenie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w wysokości 6 zł od osoby na rachunek hufca  08 2030 0045 1110 0000 0409 1130 lub w biurze hufca do 14.03.2017

KATEGORIE WIEKOWE
FUTSAL 
1) kategoria harcerska (10-14)
2) kategoria OPEN (14+)

SIATKÓWKA
1) kategoria OPEN (10+)

KARTA ZGŁOSZENIOWA
http://bialystok.zhp.pl/upload/files/karta-zg%c5%82oszeniowa.pdf
http://bialystok.zhp.pl/upload/files/karta-zg%c5%82oszeniowa.docx

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- drużyny mogą zrzeszać harcerzy z róźnych środowisk
- każdy z uczestników jest zobowiązany do przestrzegania reguł i zasad współzawodnictwa oraz obowiązujących przepisów gry fair play
- informacje o formie i godzinach II Hufcowej Olimpiady Sportowej zostaną przekazane po zakończeniu zgłoszeń

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca