Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Konkurs na najlepszy konspekt zbiórki

06.032017Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy konspekt zbiórki drużyny harcerskiej lub zastępu!

 Temat zbiórki jest dowolny.
 Konspekt powinien zawierać wszystkie niezbędne elementy. 
 Oceniane będą: pomysłowość, zastosowanie nietypowych form i poprawność.
 Prace należy wysłać na adres harcerze@bialystok.zhp.pl do 20.03.2017r. 
 Wyniki zostaną ogłoszone do 31.03.2017r.
 Autorzy najlepszych konspektów zostaną nagrodzeni.

POWODZENIA!

 Rada Namiestnictwa 

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca