Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Spotkanie namiestnictwa harcerskiego

15.032017Zapraszamy na marcowe spotkanie namiestnictwa w formie warsztatów dla kadr drużyn!

Odbędzie się ono w niedzielę 19.03 o 14:45 w Muzeum Wojska (ul. Kilińskiego 7) i potrwa do 17:00. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wysłanie zgłoszenia na harcerze@bialystok.zhp.pl. W treści należy wpisać: imię, nazwisko, wiek, drużynę i pełnioną funkcję.

Czuwaj!
Rada namiestnictwa

Facebook

Warto zajrzeć

1% Podatku - 100% Możliwości

Ehufiec

Kalendarz

Baza harcerska w Borkach

Baza harcerska w Stańczykach

Program Pracy Hufca