Hufiec ZHP Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki

Chorągiew Białostocka
Bazy Hufca: Borki | Stańczyki
Związek Harcerstwa Polskiego Kontakt Login

Kurs motorowodny w Rydzewie

22.032017Zapraszamy wszystkich harcerzy i instruktorów harcerskich w wieku od 14 do 18 lat na Chorągwiany Kurs Motorowodny w Rydzewie!

Odbędzie się on w terminie 12-14 maja 2017 roku w Bazie Harcerskiej Hufca ZHP Bielsk Podlaski w Rydzewie.

Celem kursu jest:
a. uczestnictwo w kursie z zakresu sportów wodnych – kurs motorowodny,
b. uzyskanie uprawnień (patentu) sternika motorowodnego umożliwiającego:
- prowadzenie jachtów motorowodnych (motorówek, skuterów wodnych) po wodach śródlądowych,
- prowadzenie jachtów motorowodnych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.
c. integracja środowisk harcerskich,
d. zainteresowanie harcerzy sportami wodnymi,
e. promowanie aktywnego wypoczynku.

W kursie mogą uczestniczyć harcerze z terenu Chorągwi Białostockiej ZHP w wieku od 14 do 18 lat (14 lat musi być ukończone w dniu podejścia do egzaminu). Koszt kursu wynosi 45,00 zł. Opłatę należy uiścić na konto Chorągwi: 90 2030 0045 1110 0000 0417 3850 do dnia 5 maja 2017 r.

Koszt egzaminu wynosi 125,00 zł. Opłatę za egzamin należy uiścić podczas egzaminu dla Komisji egzaminacyjnej. Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać podczas egzaminu legitymację szkolną. W przypadku braku legitymacji szkolnej, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze zniżki za egzamin. Koszt pełnej opłaty wynosi 250,00 zł.

Organizator zapewnia: nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie. Koszt dojazdu do miejsca zakwaterowania oraz powrotu pokrywa uczestnik.

Zgłoszenie uczestnika odbywa się wyłącznie na podstawie dostarczonych do organizatora wypełnionych kart uczestnictwa wraz z oświadczeniami rodziców dołączonych do kart. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Liczba miejsc ograniczona.

Każdy uczestnik kursu powinien posiadać:
a. obowiązkowo legitymację szkolną,
b. pełne umundurowanie ZHP,
c. zeszyt (min 32kart.) i długopis,
d. obowiązkowo śpiwór i jasiek do spania,
e. odzież przeciwdeszczową i przeciwwietrzną,
f. obuwie z miękką podeszwą lub do sportów wodnych
g. latarkę
h. przybory toaletowe,
i. dres lub pidżamę do spania,
j. mile widziane śpiewniki i gitary
k. obowiązkowo dobry humor, uśmiech na twarzy, otwarty umysł na nowe, motorowodne doznania.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
a. Prawa Harcerskiego,
b. regulaminów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, ruchu po drogach, regulaminu przystani wodnej na bazie w Rydzewie, Regulaminu Bosmanatu oraz Kapitanatu panującego na terenie ośrodka w Rydzewie,
c. bezwzględne stosowanie się do poleceń organizatorów,
d. za złamanie regulaminów lub nie dostosowanie się do poleceń instruktorów, organizatorów oraz kadry szkoleniowej, uczestnik będzie usunięty z kursu w trybie natychmiastowym.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w wyniku umyślnego działania. Program kursu może ulec zmianom.

Szczegółowy regulamin, program kursu oraz karta uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania poniżej. 

Organizatorem kursu jest Komenda Chorągwi Białostockiej ZHP im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego.

 • Regulamin Chorągwianego Kursu Motorowodnego w Rydzewie
 • Program Chorągwianego Kursu Motorowodnego w Rydzewie
 • Karta kwalifikacyjna uczestnika Chorągwianego Kursu Motorowodnego w Rydzewie
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych - Chorągwiany Kurs Motorowodny w Rydzewie

 • Facebook

  Warto zajrzeć

  1% Podatku - 100% Możliwości

  Ehufiec

  Kalendarz

  Baza harcerska w Borkach

  Baza harcerska w Stańczykach

  Program Pracy Hufca